Tarieven en verdere informatie

Uurtarief
€ 6,25 per uur voor naschoolse opvang, opvang op margedagen, en vakantieopvang voor kinderen die een BSO-contract hebben;
€ 6,50 per uur voor incidentele opvang, zonder contract.

Jaarcontract
Het contract biedt 40 weken opvang gedurende de 40 schoolweken en 3 dagen vakantieopvang.
Er zijn per contractdag (de afgesproken dag van de week) 3 vakantieopvangdagen per jaar opgenomen in het jaarcontract.
Als u meer vakantieopvangdagen wilt, kunt u deze tegen de tijd dat u ze nodig hebt aanvragen.

Maand- en jaartarief
Maandag, korte dag, 3 ½ uur: € 90,10 per maand, € 1081,25 per jaar
Dinsdag, korte dag, 3 ½ uur: € 90,10 per maand, € 1081,25 per jaar
Woensdag, lange dag, 6 1/2 uur: € 152,60 per maand, € 1831,25 per jaar
Donderdag, korte dag 3 ½ uur: € 90,10 per maand, € 1081,25 per jaar
Vrijdag, lange dag, 6 ½ uur: € 152,60 per maand, € 1831,25 per jaar
Vrijdag, korte dag, 3 ½ uur: € 90,10 per maand, € 1081,25 per jaar

De prijzen zijn inclusief tussendoortjes, fruit, drinken, lunch, materialen en uitstapjes.

Vakantiedagen en margedagen
Vakantiedagen worden als hele dagen afgenomen, op diezelfde dag van de week, of in overleg op een andere dag. Als er per jaar
meer dan drie dagen vakantieopvang zijn aangevraagd, komen deze als extra opvangdagen op de maandelijkse factuur.
Margedagen (roostervrije dagen, of studiedagen) worden als aanvulling op de contracturen van die dag per uur verrekend, en als
dat niet kan per hele of halve dag afgenomen. Een hele dag is 11 uur; een halve dag is 6 ½ uur.

Openingstijden
’s Maandags, dinsdags, donderdags en vrijdags, na schooltijd tot 18.30 uur.
Opvang vóór schooltijd is op aanvraag.
In de vakanties en op margedagen (studiedagen) is de bso open van 7.30- 18.30 uur.

Sluiting
De bso is gesloten op officiële feestdagen en tussen Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Daarnaast is de bso in de zomervakantie drie weken gesloten.
De data van deze vakantie-sluiting worden ieder jaar uiterlijk in december/ januari vastgesteld en aan de ouders doorgegeven.
In 2020 valt de sluiting , net als in de voorgaande jaren, in de laatste drie weken van de zomervakantie van de scholen; van 10 augustus t/m 28 augustus 2020.
In de 3 vakantieweken daarvóór is de bso open voor vakantieopvang.

Kinderopvangtoeslag
U kunt bij de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen voor de onkosten van de opvang van uw kind.
U heeft dan het Landelijk Registratienummer nodig. Het LRK nummer van de bso is 120 418 356.

inspectierapporten
De bso wordt jaarlijks bezocht door de inspecteur van de GGD.
Via de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de inspectierapporten inzien,
op www.landelijkregisterkinderopvang.nl