Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en de gezondheid van uw kind zijn voor u én voor mij van het grootste belang.

Covid-19 heeft een grote impact gehad en heeft dat nog steeds. Ik hanteer op de BSO de maatregelen die door de Rijksoverheid en de GGD worden gegeven. U kunt van mij de laatste, actuele informatie hierover krijgen.

Ook kunt u het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opvragen, dat op de BSO sinds jan. 2019 gebruikt wordt, naar aanleiding van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. U leest daarin hoe er in de BSO gewerkt wordt, om de kinderen een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te kunnen bieden.

Inspectierapporten
De bso wordt jaarlijks bezocht door de inspecteur van de GGD.
Via de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de inspectierapporten inzien,
op www.landelijkregisterkinderopvang.nl