Hoe het begon

oude bso foto

’t Begon met een idee.. een droom.. om kinderen in een huiselijke sfeer welkom te heten,
en hen een rustige speelplek te geven. Dat speelde al langer door mijn hoofd en werd in 2008 concreet.

Ik heb toen eerst de GGD en de Gemeente om informatie gevraagd. Mijn huis werd door de GGD en Brandweer nagekeken.
Hier en daar kwamen er aanvullingen en aanpassingen, om de veiligheid te vergroten en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op 1 februari 2009 is de bso toen gestart.

De kernpunten zijn, vanaf het begin en nog steeds: spel, natuur en dieren.

De kinderen spelen veel samen, bijvoorbeeld met voetballen of touwtjespringen, met lego, kapla of met de autootjes. Het samen
spelen maakt iets los, de kinderen gaan zich ontspannen en het contact verdiept zich.
De kinderen bedenken vaak zelf hun spel. Zij knutselen daarbij wat ze nodig nodig hebben en bedenken samen de spelregels.
Er is op de bso (bewust) geen computerspel. Juist het op elkaar aangewezen zijn en met elkaar spelen is leuk!

Als het weer het toelaat en als de kinderen er zin in hebben (en dat is vaak zo), gaan we naar buiten. In de natuur valt er veel te
te beleven. In de vakantie gaan we er ook vaak op de fiets op uit. Bijvoorbeeld naar de Zevenhuizer Plas of naar een kinderboerderij.

Er zijn op deze bso ook dieren: Carly en Ronald de twee katten, Wampie en Tumtum de konijnen en
Melle Brechje de kip. Zij vormen samen een speciaal Pedagogisch Team, waar iedereen van kan genieten en ook veel van leert!

De naam Clownsclub zegt iets over de sfeer: speels, open, onbevangen, niets moet en alles (nou ja alles? veel) mag!
Daarnaast werd er in de eerste 3 jaar wekelijks een clownsclub georganiseerd. Hoewel die nu niet meer standaard georganiseerd
wordt kan, als er vraag naar is, de rode clownsneus voor de kinderen en de leidster weer opgezocht worden!

Copy of foto

foto (5)