Tarieven – toeslag – wanneer is de bso open?

Uurtarief
De BSO berekent € 7,00 per uur voor naschoolse opvang, vooorschoolse opvang, opvang op margedagen, en vakantieopvang;

Jaarcontract
Een contract biedt naschoolse opvang gedurende de 40 weken van het schooljaar, en bevat daarnaast 3 dagen vakantieopvang per jaar.
Er zijn per contractdag (de afgesproken dag van de week) dus 3 vakantieopvangdagen per jaar opgenomen in het jaarcontract.
Als u meer vakantieopvangdagen wilt, kunt u deze tegen de tijd dat u ze nodig hebt aanvragen, of ook in het contract laten opnemen.

Het in het contract laten opnemen van de extra dagen heeft als voordeel, dat de prijs daarvan over een jaar wordt gespreidt, en dat de Belastingdienst met deze uren rekening houdt in de maandelijkse toeslagen.

Openingstijden
’s Maandags, dinsdags, donderdags en vrijdags, van 14.30 uur tot 18.30 uur.
Opvang vóór schooltijd is vanaf 7.30 uur
In de vakanties en op margedagen (studiedagen) is de BSO open van 7.30- 18.30 uur.

Maand- en jaartarief
Naschoolse opvang op de

Maandag: tarief  € 112,58 per maand,  € 1351,00 per jaar
Dinsdag:   tarief  € 112,58 per maand,  € 1351,00 per jaar
Donderdag, tarief  € 112,58 per maand,  € 1351,00 per jaar
Vrijdag,  tarief     € 112,58 per maand,  € 1351,00 per jaar

De prijzen zijn inclusief tussendoortjes, fruit, drinken, lunch, materialen en uitstapjes.

Vakantiedagen en margedagen
Vakantiedagen worden als hele dagen afgenomen, op de eigen dag van de week, of in overleg, op een andere dag van de week.
Margedagen (roostervrije dagen, of studiedagen) Alleen de extra uren op de contracturen van die dag worden dan berekend. Wanneer dat niet kan wordt een dag berekend. Daarvoor kan ook een vakantieopvangdag worden ingewisseld.

Sluiting
De BSO is gesloten

  • op officiele feestdagen,
  • de dagen tussen Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag, en
  • drie weken in de zomervakantie.
    In 2021 valt de sluiting , net als in de voorgaande jaren, in de laatste drie weken van de zomervakantie van de scholen; van 9 augustus t/m 27 augustus 2021.
    In de 3 vakantieweken daarvóór is de bso wel open voor vakantieopvang.

Kinderopvangtoeslag
U kunt bij de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen voor de opvang van uw kind.
U heeft dan het Landelijk Registratienummer nodig. Het LRK nummer van de BSO is 120 418 356.